Admin
TilbageDrej tabel Excel

Når en ny tabel anlægges i Excel, skal det først bestemmes, hvilke værdier der skal skrives i spalter og hvilke i linier. Det er afgørende for regnearkets overskuelighed. Ved et større ark kan det imidlertid være svært at forudse, hvilken retning, der giver det bedste resultat.

Heldigvis er det muligt, at dreje indholdet af en tabel. D.v.s. bytte om på spalter og rækker. Begynd med at markere hele arket med et tryk på Control-A, og kopier så indholdet med Control-C. Gå til et tomt ark og marker den øverste venstre celle i arket. I menuen Rediger vælges Indsæt speciel. I dialogfeltet sættes mærke ved Transponer nederst til venstre, Tryk så på OK.