Sangbog

Sangbog

Indholdsfortegnelse

Go jawten, go jawten

St. St. Blicher - Spillemandsmelodi

Go jawten, go jawten tilsammens i en slump,
go jawten, go jawten tilsammens i en slump.
Så manne I er, både piger å kåle,
hej spilmand! spil op mæ di fiol!
Å stræw så, å kom så, a vi ka få de vals.
Tra la la ...

Å hwa var de, å hwa var de, du spielt den hier gång,
å hwa var de, å hwa var de, du spielt den hier gång?
A ka it hør musikken for næwren å knæwren,
å dans mæ di piger det vil a så gjaern.
Å stræw så, å kom så, a vi ka få de vals.
Tra la la ...

O Staffen, o Staffen, di pols, di ka a it,
o Staffen, o Staffen, di pols, di ka a it.
A vil sidde mej ne å vil tål mæ di søster,
I anne ka dans li så læng som I lyster.
Å stræw så, å kom så, a vi ka få de vals.
Tra la la ...