Sangbog

Sangbog

Indholdsfortegnelse

Danmark for folket

Oskar Hansen

Danmark for folket,
det klinger og gror,
det er de stærke,
de sejrende ord.
Hver den, der virker med evne og ånd,
og hver og en, der skaber med den barkede hånd,
hver den der ærligt i arbejdets flid
vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid,
plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

Danmark for folket -
fra hytte og hus,
stærkt skal det stige
som vårvindens sus,
nynne sin sang, hvor maskinerne slår,
og nynne ud hvor mulden s mænd langs agrene går,
synge ved disk, og ved pult på kontor,
og storme ud til havets mænd langs skibes kølvandsspor.
Plads for dem alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.

Danmark for folket
det klinger fra nord,
plads for os alle,
ved samfundets bord.
Kamp imod dem, der vil storme og slå
de friheds lyse skanser, som vort folk bygger på.
Plads for hver tanke, der levende gror,
det er vor stærke tone i det store verdenskor.
Plads for os alle, plads for alle, der vil
Danmark for folket.